ViWa fotografie
Spontaan, puur en stijlvol1. Fotoshoot
2. Aanbetaling
3. Betalingen
4. Annuleren / Opschorten 
5. Fotoproducten
6. Cadeaubonnen 
7. Levertijden 
8. Klachten
9. Auteursrecht
10. Privacy & Persoonsgegevens
11. Wijzigingen Algemene Voorwaarden ViWa fotografie 

  Bij boeking van een fotoshoot ga je als klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.
  

1. Fotoshoot  

Voorafgaand aan de fotoshoot ontvang je een bevestiging van de gemaakte afspraken (m.b.t datum, tijd en locatie) een totaal overzicht van de kosten voor de fotoshoot en indien van toepassing de toeslag voor extra reiskosten.   

2. Aanbetalingen  

Indien de boeking korter dan drie weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt, komt de aanbetaling te vervallen (zie punt 3 betaling). Indien de boeking langer dan drie weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt, wordt een aanbetaling gevraagd. Ter bevestigng van een fotoshoot ontvang je een factuur voor een aanbetaling van € 30,00 – € 80,00 afhankelijk van de boeking, welke binnen 5 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan door middel van internet bankieren of IDEAL. Een fotoshoot komt pas definitief in de agenda te staan als de aanbetaling is bijgeschreven op onze bankrekening.  

Voor bruidsreportages geldt een andere betalingsregeling.  

Jullie bruiloft wordt definitief in de agenda gezet na een aanbetaling van € 250. Deze aanbetaling wordt verrekend op de eindfactuur. Het restantbedrag graag per bank binnen 7 dagen na jullie bruiloft.  

Lees ook even de Algemene Voorwaarden voor Bruidsfotografie.   

3. Betalingen  

Indien de boeking korter dan drie weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt, komt de aanbetaling te vervallen en ontvang je een totaalfactuur voor de fotoshoot. Deze factuur dient vóór de datum van de fotoshoot per bank te zijn voldaan, of via IDEAL. U kunt ook pinnen of contant betalen op de dag van de fotoshoot.  

Indien de boeking langer dan drie weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt, ontvang je een factuur in de week voorafgaand aan de fotoshoot voor de resterende fotoshoot kosten. Deze factuur dient vóór de datum van de fotoshoot per bank te zijn voldaan of via IDEAL. of contant en gepast te worden betaald op de dag van de fotoshoot.  

De geselecteerde digitale foto's wordt pas toegestuurd als de volledige betaling op de bankrekening van ViWa fotografie is bijgeschreven.  

Nabestellingen en fotoproducten  

Voor nabestellingen van fotoproducten (op fotopapier, canvas, plexiglas, alsmede albums, collages e.d.) ontvang je eerst een totaalfactuur. Je dient de factuur goed te controleren op eventuele onjuistheden en deze binnen 48 uur kenbaar te maken. Zodra de totaalfactuur is voldaan, zullen de fotoproducten worden besteld en zo spoedig mogelijk geleverd.  

  

4. Annuleren / Opschorten  

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (via email) tot uiterlijk 2 weken voor de afgesproken datum, tegen 25% van het totale fotoshoot bedrag. Indien de afspraak minder dan 2 weken van te voren wordt geannuleerd, dient het volledige overeengekomen fotoshoot bedrag te worden voldaan.  

Indien de boeking korter dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt en de fotoshoot wordt alsnog geannuleerd, dan bedragen de annuleringskosten 50% van het overeengekomen fotoshoot bedrag.   

Opschorten fotoshoot  

In geval van slecht weer of ziekte, wordt een fotoshoot uiteraard in goed overleg, geheel kostenloos, verplaatst. 

  

5. Fotoproducten  

Fotoproducten (foto afdrukken, canvassen, plexiglas, Xpozers, collages, albums, e.d.), worden pas besteld bij de leverancier, als de totaalfactuur voor nabestellingen is voldaan.  

Indien fotoafdrukken, canvassen e.d. beschadigd worden afgeleverd, dient dit binnen 24 uur na ontvangst kenbaar te worden gemaakt aan ViWa Media fotografie.  

ViWa fotografie is niet verantwoordelijk, wanneer het eindproduct, qua kleur, afwijkt van de weergave op het beeldscherm van je computer/laptop/iPad/telefoon. De kleur en helderheid van een niet gekalibreerd beeldscherm kan afwijken van een gekalibreerd beeldscherm (zoals die waarmee ViWa fotografie werkt), hierdoor kun je de kleuren op je eigen beeldscherm anders ervaren dan de kleur en/of helderheid van de foto’s in werkelijkheid is.  

Je hebt in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.  

ViWa fotografie is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten.   


6. Cadeaubonnen 

 ViWa fotografie levert uitsluitend gepersonaliseerde cadeaubonnen. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd met teruggaaf van betaling. 
 
Bij Cadeaubonnen zitten reiskosten binnen een straal van 30 km vanaf 6562AP bij de fotoshoot inbegrepen, voor extra gereden kilometers geldt een vergoeding van € 0,30 p/km, tenzij anders overeengekoment met de koper van de Cadeaubon. 

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. De uitgiftedatum wordt duidelijk op de cadeaubon aangegeven. Na 1 jaar vervalt de waarde van de cadeaubon, tenzij anders tijdig en schriftelijk is overeengekomen.  
  

CadeauBonnen worden binnen 24 uur verstuurd na ontvangst van betaling.   


7. Levertijden  

Oplevering fotoshoot  

Oplevering van fotoshoots is afhankelijk van de drukte, dit kan variëren van 1 tot 3 weken. wij doen altijd ons uiterste best fotoshoots zo spoedig mogelijk op te leveren. Uiteraard laten we jullie op de dag van de fotoshoot weten hoe lang de verwachte oplevertijd zal zijn.   

Fotoproducten  

 Op alle nabestellingen zitten levertijden, deze zijn per product verschillend. ViWa fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen van leveringen welke door de leverancier zijn ontstaan.
 

  

8. Klachten  

Klachten over de uitvoering van de opdracht en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 dagen na de fotoshoot of factuurdatum, per email, kenbaar te worden gemaakt.  

Klachten na de hierboven genoemde termijn van 5 dagen worden niet meer in behandeling genomen.  

Indien er klachten of bezwaren zijn dan schorten deze de betalingsverplichting niet op. 

  

9. Auteursrecht  

Het auteursrecht van de foto’s en/of digitale bestanden blijft te allen tijde bij ViWa fotografie 

De digitale bestanden en foto's zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in privé sfeer, tenzij voorafgaand aan gebruik duidelijk en schriftelijk is overeengekomen, let hierbij op de Auteurswet, je koopt tenslotte de bestanden en niet de rechten.  

Indien je ervoor kiest zelf foto's op social media te plaatsen (zonder ViWa Media fotografie logo), dan dient de naam van ViWa fotografie duidelijk te worden vermeld, of een verwijzing naar www.viwafotografie.nl in de publicatie te worden opgenomen, tenzij anders overeengekomen zoals in het geval van Social Media Profielfoto of omslagfoto. 
Indien je geen vermelding: ViWa fotografie wilt op je facebook, dan dien je dit schriftelijk (email) aan te vragen.

Bij het bevestigen van de afspraak, geef je ook toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor website, viwafotografie.nl , social media, promotie materiaal enz. Hiervoor wordt geen vergoeding of korting gegeven. Wanneer je niet wilt dat de gemaakte foto’s worden gebruikt op bovengenoemde media, dan dien je dit vooraf, per email, kenbaar te maken aan ViWa fotografie.  

Bij aanschaf van foto's en/of digitale bestanden (Hoge resolutie) heb je het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan foto's en/of digitale bestanden voor commerciële doeleinden of wedstrijden te gebruiken.  

Het is niet toegestaan geleverde foto’s en/of digitale bestanden in een andere (kleur)bewerking, dan aangeleverd, op social media (Facebook, Flickr, Twitter, LinkedIn e.d.) of andere websites te plaatsen.  

Bij twijfel over gebruik, neem gerust contact op. 


10. Privacy & Persoonsgegevens  

ViWa fotografie zal nooit de persoonsgegevens, zoals bij ons bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden.  

11. Wijzigingen Algemene Voorwaarden ViWa fotografie  

ViWa media fotografie mag te allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Indien van toepassing zullen wijzigingen tijdig en per email bekend worden gemaakt. 


WEBSITE:

De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en de bijbehorende subsites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, ViWa fotografie.  ViWa fotografie besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. ViWa fotografie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door ViWa fotografie, of door u aan ViWa fotografie door middel van een website van ViWa fotografie, of anderszins langs elektronische weg. ViWa fotografie aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens ViWa fotografie via deze website. ViWa fotografie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.


 

Op alle foto's en video's zit een copyright.

 

ViWa fotografie 2017