ViWa fotografie
Spontaan, puur en stijlvol1. Contract bruidsfotografie
2. Betalen
3. Annuleren 
4. Onvoorziene omstandigheden en aansprakelijkheid
5. Oplevering foto's
6. Afdrukken en fotoproducten
7. Schadeloosstelling 
8. Beeldformaat, kleur, stijl, compositie
9. Auteursrecht 
10. Privacy & Persoonsgegevens
11. Wijzigingen Algemene Voorwaarden ViWa Media fotografie

Omdat het vakmanschap van een bruidsfotograaf héél belangrijk is, kunnen jullie het beste een fotograaf NIET alleen selecteren om de prijs! Voor ons als professioneel bruidsfotograaf betaal je niet alleen voor onze aanwezige tijd, maar ook voor ons vakmanschap, kennis van zaken en nabewerking van jullie foto’s.

Bij boeking van een trouwreportage gaan jullie als klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

1. Contract Bruidsfotografie

Na akkoord op de offerte, ontvangt het bruidspaar het 'Contract Bruidsfotografie' waarin alle gemaakte (prijs)afspraken zijn opgenomen. Deze dient per ommegaande ondertekend geretourneerd te worden aan ViWa Media fotografie. Het ondertekenen van het 'Contract Bruidsfotografie' legt de overeenkomst tussen de klant en ViWa Media fotografie vast.


2. Betalingen

De trouwdatum wordt definitief in de agenda gezet, nadat een aanbetaling van € 250,00 op de rekening van ViWa Media fotografie  is bijgeschreven. Deze aanbetaling wordt verrekend op de eindfactuur.Het restantbedrag ontvangt ViWa Media fotografie  graag per bank of via IDEAL, binnen 7 dagen na de trouwdatum, hiervoor ontvangt de klant tijdig een factuur.

De USB-stick met foto's wordt pas toegestuurd als de volledige betaling op de bankrekening van ViWa Media fotografie is bijgeschreven.

3. Annuleren

Bij annulering worden er annuleringskosten in rekening gebracht. De hoogte hiervan is afhankelijk van het moment van annuleren, mits bij de annulering een officiële gezondheidsverklaring is toegevoegd waardoor de bruiloft geen doorgang kan vinden.

Bij annulering na het ondertekenen van het 'Contract Bruidsfotografie', wordt het bedrag van de aanbetaling niet teruggestort.

Bij annulering binnen 6 maanden voor de trouwdatum, dient 30% van het totaalbedrag te worden voldaan aan ViWa Media fotografie.

Bij annulering binnen 3 maanden voor de trouwdatum, dient 50% van het totaalbedrag te worden voldaan aan ViWa Media fotografie.

Bij annulering binnen 6 weken of minder van de trouwdag dient het volledige bedrag van de trouwreportage te worden voldaan aan ViWa Media fotografie.

4. Onvoorziene omstandigheden en aansprakelijkheid

Bij ernstig onvoorziene omstandigheden, te denken aan ziekte, overlijden familielid e.d., waardoor het voor ViWa Media fotografie echt niet mogelijk is jullie bruiloft te fotograferen, zal ViWa Media fotografie, indien nodig, uiteraard zorgen voor een gelijkwaardig vervangende fotograaf/fotografe.

In het onwaarschijnlijke geval van een totale mislukking, fotografisch of annulering, van dit contract door één van de partijen, is de aansprakelijkheid van een partij aan de andere, beperkt tot de totale waarde van de kosten opgenomen in het 'Contract Bruidsfotografie'. Geen van de partijen is aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.


5. Oplevering foto's

ViWa Media fotografie maak een zorgvuldige selectie uit de gemaakt foto's en levert niet minder dan het minimum aantal afgesproken foto’s, afhankelijk van de gemaakte afspraken of het gekozen pakket. Foto's die de selectie eisen van ViWa Media fotografie niet door komen, zullen nooit aan het bruidspaar worden geleverd. Zorgvuldig bewerkte foto's in kleur en een ruime selectie in zwart/wit, worden in de hoogste resolutie (300dpi) in .jpg bestand aangeleverd op een luxe USB-stick.

Onbewerkte foto's of foto's in een andere extensie dan .jpg zullen nooit worden geleverd.

6. Afdrukken en fotoproducten

Door het leveren van de digitale bestanden, geeft ViWa Media fotografie het afdrukken uit handen aan de klant. ViWa Media fotografie adviseert de klant dit NIET bij een Hema, Kruitvat of dergelijke te doen, omdat de kwaliteit van dusdanige aard is dat dit niet ten goede komt aan de foto’s van ViWa Media fotografie

ViWa Media fotografie adviseert de klant fotoafdrukken of fotoproducten professioneel te laten afdrukken, voor afdruk locaties kan ViWa Media fotografie een vertrouwde lijst toesturen.

Waarom?
• De klant maakt dan gebruik van door ViWa Media fotografie  zorgvuldig geselecteerde leveranciers.
• De klant kan het bestellen helemaal zelf regelen zonder de tussenkomst van ViWa Media fotografie 
• De klant uploadt makkelijk de gewenste foto’s vanaf de computer of CD.
• De verkoopprijzen zijn concurrerend met waar het bruidspaar het elders zouden bestellen. De kwaliteit is echter professioneel!

ViWa Media fotografie is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant zelf of derden worden gemaakt bij andere bedrijven dan geadviseerd door ViWa Media fotografie.

7. Schadeloosstelling

ViWa Media fotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor kosten, schade, claims en juridische kosten ten aanzien van het copyright van derden, handelsmerken, ontwerpen of andere intellectuele eigendomsrechten ViWa Media fotografie is slechts verantwoordelijk voor het verkrijgen van dergelijke vrijstellingen als dit uitdrukkelijk is overeengekomen ruim vóór de dag van de bruiloft. In alle andere gevallen is de klant verantwoordelijk voor het verkrijgen van dergelijke goedkeuringen en zal de ViWa Media fotografie tegen alle kosten, schade, claims en juridische kosten hieruit voorkomend schadeloos worden gesteld.

8. Beeldformaat, kleur, stijl, compositie

Alle beeldformaten zijn bij benadering. ViWa Media fotografie bekijkt en corrigeert alle foto’s zorgvuldig op kleur en contrast. Het is soms niet altijd mogelijk de exacte kleur als gezien door het menselijk oog vast te leggen. Het bruidspaar heeft geen recht foto’s te weigeren op basis van stijl of compositie.

9. Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s en/of digitale bestanden blijft te allen tijde bij ViWa Media fotografie

De digitale bestanden en foto's zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in privé sfeer, tenzij voorafgaand aan gebruik duidelijk en schriftelijk is overeengekomen, let hierbij op de Auteurswet, je koopt tenslotte de bestanden en niet de rechten.

Indien je ervoor kiest zelf foto's op social media te plaatsen (zonder ViWa Media fotografie), dan dient de naam van ViWa Media fotografie, duidelijk te worden vermeld, of een verwijzing naar www.viwamediafotografie.nl in de publicatie te worden opgenomen, tenzij anders overeengekomen zoals in het geval van Social Media Profielfoto shoots.

Bij het ondertekenen van het 'contract bruidsfotografie', geef je ook toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor website, social media, promotie materiaal enz. Hiervoor wordt geen vergoeding of korting gegeven. Wanneer het bruidspaar niet wilt dat de gemaakte foto’s worden gebruikt op bovengenoemde media, dan dien je dit vooraf, per email, kenbaar te maken aan ViWa Media fotografie Bij aanschaf van foto's en/of digitale bestanden (Hoge resolutie) heeft het bruidspaar het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan foto's en/of digitale bestanden voor commerciële doeleinden of wedstrijden te gebruiken.

Het is niet toegestaan geleverde foto’s en/of digitale bestanden in een andere (kleur)bewerking, dan aangeleverd, op social media (Facebook, Flickr, Twitter, LinkedIn e.d.) of andere websites te plaatsen.

10. Privacy & Persoonsgegevens

ViWa Media fotografie zal nooit de persoonsgegevens, zoals bij ons bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden.


11. Wijzigingen Algemene Voorwaarden ViWa Media fotografie                         

ViWa Media fotografie mag te allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Indien van toepassing zullen wijzigingen tijdig en per email bekend worden gemaakt.